ĽUDIA

„Priestor sa stáva miestom, keď mu niekto dá význam.“  Yi-Fu Tuan, humánny geograf

V štvrti žijú, pracujú a na interakciách vo verejných priestoroch sa podieľajú rôzni ľudia. Ich poznanie a úvahy o mieste ich každodennosti, spôsob ich investovania sa, nám môžu ukázať nové pohľady. Na naše spoločné miesto nazerajú odlišne, z vlastnej perspektívy. Práve mnohosť foriem, názorov, prístupov ľudí k uchopeniu ich každodennosti a vnímaniu miesta môže poukázať na existujúcu diverzitu a heterogenitu v priestore – v uvažovaní nad miestom, vo vzťahu k nemu. Postupne prinášame rozhovory, ktoré nás vedú za dvere súkromných príbytkov obyvateľov mestskej štvrte, či ľudí a iniciatív pôsobiacich v štvrti. Vybrali sme ľudí, ktorí sú zaujímaví z hľadiska svojej profesie, nekonformného spôsobu života,  pozitívneho vzťahu ku konkrétnym miestam v mestskej štvrti, bohatých spomienok a pod. Ľudia v intimite svojho príbytku, ateliéru či pracoviska rozprávajú o svojom vzťahu ku konkrétnym miestam v štvrti.

Rozhovory: Bohdan Smieška a Zuzana Ivašková  /  Foto a video: Eva Benková  /  Strih: Magda Scheryová

 

FILIP VANČO – fotograf, kurátor, pedagóg a galerista / Photoport Gallery

FILIPfinal

 

BARBARA GINDLOVÁ – aktivistka, projektová manažérka, divadelná teoretička

BARAfinal

 

PALO ČEJKA – grafický dizajnér, ilustrátor a hudobník

IMG_9612

 

JURAJ a KATARÍNA BARTOŠOVCI – fotograf a kultúrna manažérka

IMG_9460

 

IVAN MATUŠKA – spolumajiteľ TRIFORM FACTORY, publicista v oblasti automobilového a interiérového dizajnu

MATUSKAfinal

 

PETRA FORNAYOVÁ a PETER ŠULEJ – choreografka, pedagogička a publicistka v oblasti súčasného tanca a spisovateľ, šéfredaktor časopisu VLNA

IMG_7252

 

ĽUBO BURGR A SLÁVO KREKOVIČ  – kultúrny manažér, hudobník, skladateľ a herec / kultúrny manažér, muzikológ, hudobník a hudobný dramaturg / A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY

Untitled-3

 

SERGEJ KÁRA, ALEXANDRA REHÁČKOVÁ a PETER ADAM – OZ VAGUS, pôsobiaci v oblasti problematiky ľudí bez domova

up2

 

MATEJ SOHÁR – Hostel Possonium

IMG_9671

 

IVANA PASEČNÁ, PETER PASEČNÝ a LENKA KORBEĽOVÁ – 2ka krajinní architekti

IMG_9769

Comment 1

  1. Pingback: ĽUDIA / 2ka – krajinní architekti | DIZAJN KAŽDODENNOSTI

Comments are closed.