ŠTVRŤ / fotopríbeh

foto: Eva Benková

gotko1final

gotko2final

KARPATSKAfinal

PRAZSKAfinal

PREZIDENTSKAfinal

ROZHLASfinal

sancova2final

STEFANIKOVAfinal

stromfinal

TRHPVISKOfinal

trh1

YMCAfinal