STÁNOK

september 2013

Dočasná transformácia opusteného stánku PNS na dopravnom uzle MHD (zastávka Šancová) na informačno-kultúrny stánok. Bývalý poštový novinový stánok situovaný na križovatke ulíc Šancová a Karpatská sa počas festivalu Bratislava Design Week stal verejnou platformou procesu Dizajn každodennosti: Spolupracujúce občianske združenia Local Act a Vnútroblok experimentovali s potenciálom priestoru, ktorý sa počas jedného týždňa transformoval z nevyužitého objektu na informačný stánok, denné bistro, galériu, fotoateliér, čitáreň či pouličné kaderníctvo. 

Koncept vznikol ako spolupráca iniciatív Local Act (v rámci procesu “Dizajn každodennosti” prispievajúceho k premýšľaniu o význame miesta v našom každodennom živote) a Vnútroblok (v rámci projektu “Diery”, ktorý mapuje nevyužívané priestory a experimentuje s ich dočasnými funkciami).  Ako dlhodobo nevyužívaný objekt je stánok ideálnou platformou na vytvorenie dočasného zázemia pre testovanie nových foriem a funkcií. To, čo sa pokúšame hľadať, nie je konečný spôsob jeho ďalšieho využitia, ale otvorený koniec umožňujúci ďalšie premýšľanie. Stáva sa tak metaforou nazerania na problémy a potreby mesta, kultúru mestskosti a ich ďalší rozvoj. Local Act skúma každodennú skúsenosť reprezentovanú spätosťou s miestom, v ktorom sa pohybujeme, na ktorom utvárame svoju osobnú identitu a to tak v autentickom prežívaní, ako aj v spolubytí. V Stánku sa zameral na vtiahnutie verejnosti do mapovania individuálneho vnímania štvrte či konkrétnych miest v nej, vychádzajúc z predpokladu, že na to aby sme ako širšie spoločenstvo m(i)estu porozumeli, potrebujeme spoznať ako ho vnímajú jeho obyvatelia a užívatelia.

Stánok je je v súčasnosti nadrozmerným odpadkovým košom osadeným na pozemku vo vlastníctve mesta a správe mestskej časti. Nielen dlhodobo nevyužívaný, ale aj neevidovaný mestom ani mestskou časťou a teda “nelegálne” a bezodplatne zaberajúci verejný priestor. Mesto ani iné kompetentné orgány nevedia identifikovať jeho majiteľa a jedinou prekážkou pre odstránenie stánku boli v minulosti náklady spojené s touto aktivitou. Podarilo sa nám získať od Starého mesta (starostky) povolenie, či skôr odobrenie nášho zásahu.

Dlhodobo zanedbaný a odpadkami znečistený stánok upravil Local Act v spolupráci s OZ Vagus a ľuďmi bez domova.

marec 2014

Kontaktovala nás rodinná príbuzná majiteľa stánku s informáciou, že plánuje stánok využívať na predaj novín. Podľa jej informácií bol majiteľ po celú dobu známy a nevedel o dezolátnom stave stánku (?). Meno majiteľa sme sa nedozvedeli. Je dobré, že naša intervencia spôsobila opätovné prihlásenie sa majiteľa k svojim právam a dúfame, že aj povinnostiam. To ostatné je medzi ním a mestom/ mestskou časťou. Veríme, že v prípade, že boli nejakou stranou zanedbané podmienky vyplývajúce zo vzájomného zmluvného vzťahu, budú riešené. Ohľadom aktuálneho stavu stánku sme informovali riaditeľku kancelárie starostky SM. Situáciu budeme sledovať. Dúfame, že sa nebudeme musieť ďalšie roky prizerať ako stánok chradne.

Viac informácií o našej  intervencii tu: https://www.facebook.com/events/160622580805358/

foto: Eva Benková

——————————————————–

Vnútroblok (Stánok + bistro)

vnutroblok_logo

Vnútroblok je experimentálna platforma zaoberajúca sa dynamikou sociálneho a fyzického priestoru. Združuje nápady, projekty a hlavne ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejný priestor v kontexte občianskej spoločnosti. Základnou premisou aktivít Vnútrobloku je presvedčenie o súvislosti medzi kvalitou fyzického priestoru a jeho tvorcami. Mesto je udržateľné, sociálne inkluzívne, dynamické a inovatívne, ak jeho obyvatelia sú emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k nim patriacu zodpovednosť. Vnútroblok v súčasnosti pracuje na projektoch Diery, Mobilné záhrady a Čo je to verejný priestor?. www.vnutroblok.sk

Združenie Vnútroblok vníma stánok na Šancovej ako jedno zo stoviek opustených priestorov v meste, ktorých nevyužívanie ich vymazalo z mentálnych máp okoloidúcich. Je len periférnou kulisou života v Bratislave, rovnako ako prieluky zarastené burinou, chátrajúce storočné budovy s vybitými oknami, bývalé nemocnice, škôlky, hotely a domy, ktoré sú už len fasádami bez života. To všetko sú Diery. Nevyužívané mestské priestory, ktoré sú lokálnymi výpadkami pamäte mesta a zároveň priestorom pre nové interpretácie ich potenciálu. Práve interpretácie a konfrontácie potenciálov nevyužívaných priestorov sú cieľom projektu Diery občianskeho združenia Vnútroblok. Ako z bieleho miesta na mape vytvoriť sociálny priestor? Kto má byť jeho používateľ? Kde je hranica medzi súkromným a verejným záujmom v mestskom prostredí? A ako je život v meste ovplyvňovaný mierou jeho využívania?

—————–

Program Stánku je vytváraný v spolupráci s partnermi:

APART  (fotoateliér) – 18.9.2013 / streda  09:00-19:00

480911_595631990469375_2038582697_n

http://www.apartproject.sk/

Artbooks  (čitáreň) – 20.9.2013 / piatok / 14:30-19:00

logo (1)

www.artbooks.sk

Renée (Harlem na Valoch – pouličné kaderníctvo)

17.9.2013 / utorok 14:00-17:30  (v prípade pekného počasia aj doobeda  09:00 – 13:00)

https://www.facebook.com/sahi.rashid

a Gabriel Sebő a jeho káva v Stánku.